Wydawca treści Wydawca treści

Pomniki przyrody

Pojedyńcze, niecodzienne okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej budzą podziw, ciekawość, radość, lęk...

Pomniki przyrody to zwykle pojedyncze okazy przyrody ożywionej bądź nieożywionej. Najczęściej występującymi w lasach pomnikami przyrody są najstarsze i największe drzewa. Na terenie Nadleśnictwa znajduje się 68 pomników przyrody. Wśród nich 10 stanowią głazy narzutowe, większość z nich leży na terenie rezerwatu "Długogóry". W rezerwacie znajduje się również jeziorko z  wyspą torfowców, które objęto ochroną prawną.

 

                          Głaz narzutowy Klickstein (fot. Robert Kmieć)