Lista aktualności Lista aktualności

Ochrona gatunkowa

W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 415 gatunków roślin, 232 gatunków grzybów i 589 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne. O tym jakie gatunki występują u nas przeczytasz w tym miejscu...

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych i rzadkich przedstawicieli świata zwierząt i roślin. Wiele chronionych  gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki żyjące w lasach. Ochrona gatunkowa to jedna z form ochrony przyrody wynikająca z ustawy o ochronie przyrody. Nadleśnictwo Różańsko podejmuje własne inicjatywy ochronne, które polegają m.in. na poprawie warunków siedliskowych poprzez budowę obiektów małej retencji. Szanse na przetrwanie ginącym gatunkom dają również strefy ochronne dla wybranych gatunków zwierząt, na naszym terenie strefy lokalizowane są wokół gniazd ptaków. Wyznaczono strefy ochronne ostoi, miejsc rozrodu i przebywania rzadkich gatunków ptaków objętych ochroną gatunkową dla następujących gatunków:

  • bocian czarny Ciconia nigra – 7 stref,
  • orlika krzykliwego Aquila pomarina – 2 strefy.
  • żółw błotny Emys orbicularis – 2 strefy

W naszym nadleśnictwie występuje kilkadziesiąt gatunków roślin naczyniowych, które objęte są ochroną prawną.

Najcenniejsze gatunki roślin to m.in:

  • Storczyk Traunsteinera Dactylorhiza traunsteineri,
  • Kruszczyk błotny Epipactis palustris,
  • Gwiazdnica grubolistna Stellaria crassifolia,
  • Bagnica torfowa Scheuchzeria palustris,
  • Lipiennik Loesela  Liparis loeselii,

 

                                         Padalec zwyczajny Anguis fragilis (fot. Aleksander Smoliga)