Lista aktualności Lista aktualności

Konkurs plastyczny „Zapobiegajmy pożarom” roztrzygnięty!!!

W Nadleśnictwie Różańsko odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom”. Konkurs promował ochronę przeciwpożarową wśród dzieci i młodzieży.

W Nadleśnictwie Różańsko odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Zapobiegajmy pożarom". Konkurs promował ochronę przeciwpożarową wśród dzieci i młodzieży. Prace nadesłane przez uczestników obejmowały tematykę związaną       z gaszeniem pożarów, zwalczaniem klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwem drogowym.  W konkursie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych    i gimnazjalnych z terenu powiatu myśliborskiego. Swoje prace przedstawiły również dzieci z przedszkoli. Organizatorem konkursu na szczeblu regionalnym był Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP i inne organizacje.

Spotkanie otworzył Pan Tadeusz Nowak – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, który podziękował uczestnikom i ich opiekunom za trud włożony w przygotowanie prac konkursowych. Następnie Pan Aleksander Smoliga – Specjalista Służby Leśnej w Nadleśnictwie Różańsko przybliżył podstawowe informacje o Nadleśnictwie oraz omówił zasady funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej lasów.

W dalszej części spotkania zaprezentowano prace plastyczne. Po krótkiej prezentacji, Pan Romuald Lisowski – członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP odczytał nazwiska osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów w poszczególnych kategoriach wiekowych.

Uczestnicy spotkania otrzymali nagrody i dyplomy. Prezes Tadeusz Nowak zaprosił dzieci i młodzież do uczestniczenia w kolejnych konkursach o tematyce pożarniczej oraz złożył podziękowania opiekunom i nauczycielom.

Fot. 3. Prezes Tadeusz Nowak wręcza dyplom nauczycielce (fot. A. Smoliga).