Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe i lasów mieszanych. Średni wiek lasów na naszym terenie to 52 lata, a przeciętna zasobność przekracza 269 m sześc./ha. Poznaj nasze lasy w statystykach...

Udział siedlisk leśnych

 • borowe (z przewagą gatunków  iglastych) – 43 %
 • lasowe i lasów mieszanych (z przewagą lub dużym udziałem gatunków liściastych) -  57 %

Udział gatunków panujących

 • Sosna, modrzew – 75 %
 • Świerk – 3 %
 • Buk – 5 %
 • Dąb – 4 %
 • Pozostałe liściaste(jesion, brzoza, olsza)  – 13 %

Udział drzewostanów w klasach wieku

 • I kl. (0-20 lat) – 18 %
 • II kl. (21 – 40 lat) – 19 %
 • III kl. (41-60 lat) – 30 %
 • IV kl.  (61-80 lat) – 15 %
 • V kl. (81-100 lat) – 14 %
 • VI kl. I starsze (powyżej 100 lat) – 4  %
 • VII kl.  – 1 %
 • VIII kl. I > - 1 %

Przeciętna zasobność drzewostanów

 • So – 284 m3/ha
 • Ol – 178 m3/ha
 • Brz – 195 m3/ha
 • Bk – 221 m3/ha
 • Db – 249 m3/ha
 • Św – 362 m3/ha