Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Aby osiągnąć sukces trzeba mieć dobry plan, najlepiej na 10 lat...

Urządzanie lasu łączy w sobie wiedzę i osiągnięcia pozostałych działów gospodarki leśnej - hodowli lasu, ochrony, użytkowania i łowiectwa. W wyniku prac urządzeniowych opracowywane są dla poszczególnych nadleśnictw plany gospodarowania lasem, określające czynności gospodarcze do wykonania w okresie 10 lat – Plany Urządzenia Lasu.


W Nadleśnictwie Różańsko gospodarka leśna prowadzona jest na podstawie zatwierdzonego przez Ministra Środowiska Planu Urządzenia Lasu na lata 20016-2025.

    Plan uwzględnia cele i zasady gospodarki leśnej określone w ustawie o lasach i innych przepisach prawa. Zawiera ogólną charakterystykę lasów, analizę gospodarki leśnej minionego okresu, podstawy gospodarki przyszłego okresu oraz planowane zadania gospodarcze w czasie jego obowiązywania. Nierozłączną częścią planu jest również program ochrony przyrody.
    Za główny cel obecnego planu przyjęto działania zmierzające do ukształtowania struktury wiekowej    i gatunkowej lasów i ich wykorzystanie w sposób zapewniający trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności, żywotności i zdolności do wypełniania teraz i w przyszłości wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji bez szkody dla innych ekosystemów. Plan urządzenia określa zadania obligatoryjne do wykonania w trakcie jego obowiązywania: minimalną powierzchnię pielęgnowania lasu oraz maksymalną ilość pozyskania grubizny.
Plany Urządzenia Lasu na potrzeby nadleśnictw sporządzane są przez specjalistyczne jednostki.
Zbiór szczegółowych danych o gospodarce leśnej znajduje się w Planie Urządzenia Lasu dostępnym w nadleśnictwie.

Instrukcja urządzania lasu