Program "Zanocuj w lesie" w Nadleśnictwie Różańsko

Nadleśnictwo Różańsko wyznaczyło specjalny obszar o powierzchni ponad 1500 ha, gdzie miłośnicy bushcraftu i survivalu mogą uprawiać swoje hobby.

Mapa wyznaczonego terenu w Nadleśnictwie Różańsko

Lokalizacja widoczna jest również na mapie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy oraz z poziomu aplikacji Mbdl https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.gov.lasy.bdl&hl=pl&gl=US (android) lub https://apps.apple.com/us/app/mbdl/id1388815663 iPhone, z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego.

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:

  1. Regulaminem korzystania z obszaru (dostępny w załączniku na dole strony).
  2. Informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska i czy te są zaopatrywane w drewno i na jakich zasadach można z niego korzystać. Jeśli nie, należy drewno przynieść ze sobą.
  3. Na mapie udostępnionego obszaru zaznaczone są miejsca w których można rozpalać ognisko tj. miejsce odpoczynku – stanica rowerowa (oddz. 447d) oraz miejsce biwakowania nad jeziorem Zielin (oddz. 363f). Drewno należy przynieść ze sobą.
  4. Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
  5. Zasadami bezpiecznego korzystania z lasu  https://rozansko.szczecin.lasy.gov.pl/zasady-zachowania-sie-w-lesie
  6. Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu.
  7. Z czasowymi wyłączeniami/zmianami przebiegu szlaków.
  8. W okresie jesiennym i zimowym z terminami polowań zbiorowych, które koło łowieckie ma obowiązek podawać do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej lub na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Myśliborzu oraz Urzędu Gminy w Lubiszynie. Na obszar na którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  9. Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza (dostępny w załączniku na dole strony) oraz przesłanie go na adres rozansko@szczecin.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu. Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatorów programu w nadleśnictwie: Agnieszka Zygała 95 760 18 14 wew. 334, Paweł Gzyl 608 648 048.

Prace z zakresu gospodarki leśnej w miesiącu lipcu 2021 roku w obszarze objętym programem „Zanocuj w lesie", odbywają się w pododdziałach leśnych: 117D, 392 b, 416 j, 431 g. Na powierzchnie te obowiązuje zakaz wstępu!

Nadleśnictwo Różańsko przystąpiło do Programu „Zanocuj w lesie”, który powstał w ramach kontynuacji założeń zawartych w ogólnopolskim pilotażu udostępnienia obszarów leśnych celem uprawiania aktywności typu bushcraft i surwiwal. Po ponad rocznym okresie trwania pilotażu, ankietowaniu osób korzystających z obszarów pilotażowych, zarządców terenu, rozmowach ze środowiskiem bushcraftowym i surwiwalowym wykiełkował pomysł przekształcenia pilotażu w stały program pn. „Zanocuj w lesie”.