Wydawca treści Wydawca treści

Położenie nadleśnictwa

Gdzie jesteśmy zlokalizowani czyli położenie administracyjne, przyrodnicze, leśne, geograficzne

Położenie administracyjne

Nadleśnictwo Różańsko położone jest w  północno - zachodniej części województwa lubuskiego na terenie powiatu gorzowskiego oraz w południowej części województwa zachodniopomorskiego na terenie powiatów gryfińskiego i myśliborskiego.                 
W granicach terytorialnego zasięgu działania nadleśnictwa znajdują się tereny następujących gmin:

  • Lubiszyn – w powiecie gorzowskim,
  • Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Dębno – w powiecie myśliborskim,
  • Trzcińsko-Zdrój – w powiecie gryfińskim.

Nadleśnictwo Różańsko sąsiaduje z obszarami nadzorowanymi przez nadleśnictwa: Myślibórz w części północnej, Barlinek w części wschodniej, Bogdaniec i Kłodawa w części południowo - wschodniej, Dębno w części południowo – zachodniej, Mieszkowice w części zachodniej.

Położenie przyrodniczo-leśne
Nadleśnictwo Różańsko położone jest w mezoregionach:
Równiny Gorzowskiej i Pojezierza Myśliborsko-Choszczeńskiego
należących do:

  • I Bałtyckiej Krainy przyrodniczo-leśnej,
  • 3 dzielnicy Pojezierza Wałecko-Myśliborskiego.

Położenie fizyczno-geograficzne:

 Pojezierze Myśliborskie, na którym położona jest północna część nadleśnictwa to zespół form glacjalnych (moreny, jeziora), związanych z wysuniętym najdalej na południe zasięgiem fazy pomorskiej zlodowacenia północnopolskiego. Wzgórza morenowe tylko w niewielu miejscach przekraczają wysokość 100 m n.p.m. przy wysokościach względnych od 20 do 40 m.
Równina Gorzowska, na której położona jest południowa cześć nadleśnictwa to sandr fazy pomorskiej z rzadko wynurzającymi się kępami morenowymi. Równia ta rozciąga się na wysokości od 40 do 60 m n.p.m.

Położenie geograficzne:

 Nadleśnictwo Różańsko położone jest pomiędzy 52057'05'' a 52048'13'' szerokości geograficznej północnej oraz pomiędzy 14039'08'' a 15004'16'' długości geograficznej wschodniej.

Powierzchnia terytorialnego zasięgu działania nadleśnictwa wynosi 365,74 km2.

 

 

                                                 Tafla Jeziora Zielin (fot. Sławomir Mysłowski)