Ochrona danych Osobowych

Szanowni Państwo!

    Nadleśniczy Nadleśnictwa Różańsko, przywiązuje szczególną wagę do poszanowania Państwa prywatności oraz dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych, przetwarzanych w związku z realizowanymi przez siebie zadaniami.
    Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie  przepisami, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2)  nazywanego dalej RODO (załącznik pdf).

Administrator danych osobowych


Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Nadleśnictwo jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Różańsko  z siedzibą w Piołunku, Piołunek 1A, 74-311 Różańsko, tel.: +48 95 760 18 14, fax: +48 95 769 06 18, adres e-mail:  rozansko@szczecin.lasy.gov.pl (dalej jako: Administrator).

Inspektor Ochrony Danych - Karolina Kaczmarek e-mail: rodo@szczecin.lasy.gov.pl tel.: 91 432 87 12


Zastępca Inspektora Ochrony Danych -  e-mail: rodo@szczecin.lasy.gov.pl tel.:


Szczegółowa polityka prywatności do pobrania w załączniku

Materiały do pobrania