Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżka edukacyjna w rezerwacie przyrody „Długogóry”

Ścieżka powstała przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Osoby zwiedzające rezerwat mogą korzystać z dwóch wariantów krótszego – 1,9 km i dłuższego – 3,4 km. Na ścieżce edukacyjnej posadowiono 22 tablice edukacyjne, ławostoły oraz kładki, które prowadzą przez tereny podmokłe. Rezerwat przyrody „Długogóry" chroni fragment buczyny pomorskiej wraz z licznymi zbiornikami wodnymi.

                      Ścieżka edukacyjna w rezerwacie "Długogóry" (fot. A. Smoliga)

Do rezerwatu osoby odwiedzające mogą dostać się pieszo lub rowerem, zaś  grupy zorganizowane mogą dotrzeć autokarem. Dojazd do ścieżki edukacyjnej i rezerwatu został oznakowany. W siedzibie Nadleśnictwa Różańsko dostępny jest bezpłatny przewodnik, który umożliwia samodzielne zwiedzanie rezerwatu.

                       Bezpłatny przewodnik z mapką (fot. S. Mysłowski)