Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Służymy pomocą merytoryczną prywatnym właścicielom lasu i pomagamy samorządom sprawować zarząd nad lasami innych form własności.

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.
Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:
•    doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
•    udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
•    wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
•    organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
•    sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

Więcej na ten temat

Ogólna powierzchnia lasów prywatnych nadzorowanych przez Nadleśnictwo Różańsko wynosi ok. 261 ha, w tym lasy na terenie Starostwa Powiatowego w Myśliborzu – ok. 127 ha, Starostwa Powiatowego w Gorzowie Wlkp. – ok. 109 ha oraz Starostwa Powiatowego w Gryfinie – ok. 25 ha.
Codziennie w godz. 7.30-13.00 pod numerem telefonu 95 760 18 14 pracownik naszego nadleśnictwa przyjmuje telefony w  sprawie lasów niepaństwowych.


Sadzimy las – poradnik dla prywatnych właścicieli lasów