Wydawca treści Wydawca treści

Łowiectwo

Łowiectwo to nie tylko polowania, ale również odpowiedzialne gospodarowanie populacjami, dokarmianie zwierząt zimą, ograniczanie szkód w lesie. Przeczytaj więcej o celach gospodarki łowieckiej

Łowiectwo jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Celem łowiectwa jest:
•    ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowania populacjami zwierząt łownych;
•    ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny;
•    uzyskiwanie możliwie wysokiej kondycji osobniczej i jakości trofeów oraz właściwej liczebności populacji poszczególnych gatunków zwierzyny przy zachowaniu równowagi środowiska przyrodniczego;
•    spełnianie potrzeb społecznych w zakresie uprawiania myślistwa, kultywowania tradycji oraz krzewienia etyki i kultury łowieckiej.

Gospodarka łowiecka prowadzona jest na terenie pięciu wydzierżawionych obwodów łowieckich:
•    „Cietrzew" Myślibórz
•    „Dzik" Myślibórz
•    „Darz Bór" Szczecin
•    „Jeleń" Myślibórz
•    „Diana" Myślibórz

Corocznie koła łowieckie na naszym terenie wykładają około 250 ton karmy co stanowi obrazowo 80 przyczep rolniczych.

    Na terenie Nadleśnictwa występuje następująca zwierzyna: jelenie, sarny, dziki, daniele, łosie, lisy, jenoty, borsuki, kuny, norki amerykańskie, tchórze, szop pracz, piżmaki, zające, bażanty, kuropatwy, dzikie kaczki, dzikie gęsi.

    Nadleśnictwo uzgadnia z zarządami kół łowieckich, zadania niezbędne do wykonania z zakresu zagospodarowania łowisk, wzbogacenia ich naturalnej bazy żerowej oraz ochrony upraw i młodników przed szkodami od zwierzyny. 

Poczytaj więcej o łowiectwie

   

                                                 Urządzenia łowieckie (fot. Robert Kmieć)