Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa

Nasza jednostka istnieje niespełna 20 lat, tutaj prezentujemy krótki zarys historyczny Nadleśnictwa Różańsko.

    Nadleśnictwo Różańsko istniało już od roku 1945, jego ówczesna siedziba mieściła się w Grzybnie. Pozostałe lasy obecnego nadleśnictwa po II Wojnie Światowej wchodziły w skład nadleśnictw: Dolsk, Wieńce, Myślibórz Południe i Mieszkowice.  W roku 1958 zostało ono przyłączone do Nadleśnictwa Myślibórz. W roku 1958 zostało ono przyłączone do Nadleśnictwa Myślibórz.
    Nadleśnictwo Różańsko powołano ponownie do funkcjonowania od 1 stycznia 1995 roku, zostało utworzone z południowej części Nadleśnictwa Myślibórz. W chwili utworzenia powierzchnia nadleśnictwa wynosiła 13 050 ha. Pełnomocnikiem ds. utworzenia nowego nadleśnictwa była mgr inż. Maria Brzozowska. Nowe nadleśnictwo otrzymało siedzibę w domu mieszkalnym na osiedlu leśnym. Historia lasów obecnego Nadleśnictwa Różańsko jest słabo poznana. Skład gatunkowy i struktura drzewostanów sugerują, że dominującym sposobem zagospodarowania przed II Wojną Światową były zręby zupełne.

W ciągu 15 lat Nadleśnictwo Różańsko przejęło ponad 1100 ha gruntów, z czego ponad 350 ha przeznaczono na użytki ekologiczne.

    W ciągu blisko dwudziestoletniej działalności zmieniał się podział nadleśnictwa na leśnictwa oraz sukcesywnie rosła jego powierzchnia. Funkcję nadleśniczego sprawowali kolejno: mgr inż. Maria Brzozowska (lata 1995-2009), dr inż. Wojciech Rembacz (od 01.04.2009 r. do 12.05.2009 r.), inż. Wiesław Łojko p.o. nadleśniczego (od 13.05.2009 r. do 04.10.2009 r.). Od 05.10.2009 r. funkcję pełni mgr inż. Tomasz Witek.

     Z dniem 01.01.2013r. powierzchnia Nadleśnictwa Różańsko zwiększyła się o 726,24 ha w wyniku przejęcia części gruntów od nadleśnictw: Mieszkowice i Dębno.