Lista aktualności Lista aktualności

JAK POLSCY LEŚNICY WALCZYLI O NIEPODLEGŁOŚĆ

Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to również rocznica odzyskania lasów przez polską administrację.

Rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to również rocznica odzyskania lasów przez polską administrację.
Im bardziej rosły szanse na przywrócenie niepodległości i realna stawała się perspektywa odrodzenia Polski, tym jawniej zaczęto szykować podwaliny przyszłego aparatu państwowego, a w ślad za tym gospodarki. Wcześnie też uznano, że lasy Skarbu Państwa powinny być w tej mierze jednym z istotniejszych elementów.
W połowie października 1918 r. zaczęto odbierać lasy spod zarządu austriackiego i niemieckiego. W resorcie powstał Wydział Ochrony Lasów. Jednym z pierwszych jego zadań stało się opanowanie żywiołowych wyrębów, które wtedy w Polsce miały miejsce.
Od pierwszych dni listopada zgłaszali się do Sekcji Lasów leśnicy, ściągający z różnych stron.   Codziennie toczyły się w gorączkowym nastroju narady z udziałem przybywających leśników nad zorganizowaniem obsadzenia zniszczonych lasów.
Przed polskimi leśnikami stało wyzwanie, by odbudować polskie lasy po latach rabunkowej eksploatacji. Już wtedy podkreślano, że jednym z zadań gospodarki leśnej jest utrzymanie ciągłości lasu, która jest ściśle związana z jego odnawianiem. Zaczęto organizować zbiory nasion sosny, dęba i świerka, które miały zapewnić materiał do nowych nasadzeń na powierzchniach. W kraju panowała wielka, leśna mobilizacja. Ich rola nie polegała jednak wyłącznie na ochronie zasobów przyrodniczych, ale na czynnej walce i obronie Ojczyzny, co było ich patriotycznym zobowiązaniem.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu.