Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Niecodzienny krajobraz również wymaga ochrony dla przyszłych pokoleń.

   

     Obszary chronionego krajobrazu są to wyróżniające się przestrzennie tereny, które obejmują atrakcyjne krajobrazowo tereny łącząc różnorodne typy ekosystemów również te zmienione częściowo przez człowieka. OCHK pozwalają zapewnić zachowanie stanu równowagi ekologicznej w środowisku przyrodniczym. Grunty administrowane przez Nadleśnictwo znajdują się w zasięgu 5 obszarów chronionego krajobrazu:

  • „A" Dębno-Gorzów (508,37 ha),
  • „B" Myślibórz (3781,88 ha),
  • „C" Barlinek (409,18 ha),
  • "2"- Puszcza Barlinecka (1725,88 ha),
  • "3A" - Lasy Witnicko-Dębieńskie (1572,56 ha).

    Pierwsze trzy zostały powołane Rozporządzeniem Nr 12 wojewody gorzowskiego z 12 listopada 1998 r. Dwa kolejne ustanowiono na mocy Rozporządzenia nr 3 Wojewody Lubuskiego z 17 lutego 2005 r.