Lista aktualności Lista aktualności

Przetargi i ogłoszenia

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu ofert pisemnych
na sprzedaż zbędnych środków trwałych – mebli

 

Szczegóły do pobrania w załącznikach poniżej

Pisemne oferty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa Różańsko, najpóźniej do dn. 16.09.2021r. do godz. 900, z dopiskiem „Przetarg-meble”.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 16.09.2021r. o godz. 915 w Sali Konferencyjnej Nadleśnictwa Różańsko.

__________________________________________________________________________________________

Opublikowane zostało postepowanie prowadzone w oparciu o art. 275 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp pod nazwą
„Budowa dojazdowej drogi leśnej na istniejącej drodze leśnej
gruntowej w leśnictwie Dolsk, na działce o nr ewidencyjnym gruntu
562, 543/1, 523/1, 522/2, 521/2, 542/1, 541/2, 521/1, 520, 519, 518,
538/1, 541/1, 540, 539 obręb Dolsk, 605, 606 obręb Mystki
– etap II ( od 1700mb do 2700mb) – II postępowanie”

Termin składania ofert 09.08.2021 do godz. 10:00, termin otwarcia 09.08.2021 o godz. 10:15

Szczegóły w linku poniżej

Informujemy że bieżące popstępowania przetargowe są publikowane pod poniższym adresem

https://portal.smartpzp.pl/nadl_rozansko